Polityka ochrony dzieci

Polityka ochrony dzieci

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez władze, członków oraz personel Stowarzyszenia jest działanie dla dobra dzieci i w ich najlepszym interesie. Każdy członek personelu traktuje dzieci z szacunkiem oraz uwzględnia ich potrzeby. 

Mając powyższe na uwadze, oraz realizując strategię zwiększania świadomości praw  dzieci w społeczności związanej ze stowarzyszeniem, Zarząd Stowarzyszenia SKKHL Atomówki GKS Tychy podjął decyzję o wprowadzeniu z dniem 01.02.2024 Polityki Ochrony Dzieci.

Dokumenty do pobrania: